Andra webbplatser

Eldningsförbud

Eldningsförbud råder från och med den 15 maj 2018. Förbudet gäller tillsvidare.

Det är extremt torrt i skog och mark, risken för bränder är mycket stor. Eldningsförbud råder i Eskilstuna, Strängnäs, Västerås, Hallstahammar och Surahammars kommuner. Förbudet gäller tillsvidare och upphör då räddningschef i beredskap vid RäddSam Mälardalen meddelar detta.

Förbudet innebär

I naturen och på allmän plats är det endast tillåtet att grilla i iordningställda grillplatser och i trädgårdsgrillar med icke gnistbildande bränsle så som kol eller briketter. Inom din egen tomt är det endast tillåtet att grilla i egen iordningsställd grillplats eller trädgårdsgrill med kol eller briketter. Engångsgrillar får inte användas.

Den som använder öppen eld är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.

Upplysning om aktuell brandrisk finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), dinsakerhet.se/.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018