Missa inte att svara på enkäten om äldreomsorgen

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Från mitten av mars fick ca 220 000 äldre personer en enkät per post till folkbokföringsadressen, med frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickas till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

Med den här undersökningen får Socialstyrelsen en bild av vad äldre tycker är bra eller dåligt med sin nuvarande vård och omsorg. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

För mer information:

http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorg/vadtyckerdealdreomaldreomsorgen

Har du inte fått din enkät med posten?

Har du, trots att du är 65 år eller äldre, har hemtjänst alternativt bor i särskilt boende – inte fått någon enkät i brevlådan?

Kontakta Institutet för kvalitetsindikatorer/Indikator, telefon 031-730 31 80.

Sista dagen för svar på enkäten är den 25 maj.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2018