En bussturné är resultatet av Barnens mötesplats

Den 23 maj träffade kommunalråden Jacob Högfeldt och Monica Lindell Rylén, barn från kommunens olika skolor under kastanjeträdet vid Multeum i Strängnäs.

Det var dags för det årliga mötet Barnens mötesplats, då kommunens politiker möter barn i olika åldrar under trädet. På mötet är det barnen som är experter och svarar på politikernas frågor. I år var integration det stora ämnet.

Årets deltagare var barn i årskurs 2 från Vasaskolan och Finningeskolan. Kommunalråden frågade barnen om vad de skulle göra för att bättre integrera människor i kommunen? Svaret blev att fler lekplatser borde skapas för möten i kommunen.

Barnen tyckte att det finns så många bra platser för lek i kommunen - både vanliga lekplatser, men också roliga ställen för annan lek, som skogsdungar där det går att bygga kojor och annat. Men många vet inte om vart de ligger eller att de ens finns!

Efter mötet med barnen vill nu kommunalråden Jacob och Monica samla berörda tjänstepersoner och åka på en bussturné runt kommunen för undersöka vilka platser som finns för olika sorters lek. Tanken är sedan representanter från varje skola kliver på bussen och visar oss vilka platser i sin kommundel som de gillar.

Innan turnén får barnen i skolorna runt om i kommunen, ta reda på var kompisarna leker, vilka backar som är kul att åka pulka i och annat som kommer upp på agendan. Skolan slutar snart men många barn går kvar på fritids och kan säkert ta reda på var de flesta leker någonstans.

Resultatet av turnén hoppas kunna leda till en specialkarta för barn, där vi med olika symboler och förklaringar visar vad barn kan göra i vår kommun.

Fakta om Barnens mötesplats:
För elva år sedan fick Globträdet uppdraget av FN i Nairobi att etablera och ansvara för en mötesplats mellan barn och beslutsfattare på FN-området. Mötesplatsen blev under ett stort akaciaträd.

Kastanjeträdet utanför Multeum invigdes år 2004 och är Barnens mötesplats i Strängnäs kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2018