Vad händer på kommunfullmäktige 28 maj?

Den 28 maj är det dags för kommunfullmäktige att sammanträda. Här kan du se vilka ärenden som kommer tas upp, samt tid och plats för mötet.

Tid: Måndagen den 28 maj klockan 17:30

Plats: Paulinska salen, ingång från Bondegatan i Strängnäs

Här är ärenden som kommer att behandlas:

  • Framtida avloppshantering, samråd om fråga av principiell beskaffenhet
  • Ägardirektiv SEVAB Energi AB
  • Ägardirektiv Strängnäs Fastighets AB
  • Köpeavtal för Hunden 4

Inför mötet kan du ta del av kallelsen samt alla handlingar.

Mötet är offentligt och alla är välkomna att följa mötet från åhörarplats. Du kan också välja att följa webbtv-sändningen via din dator, surfplatta eller smartphone. Här hittar du länken till sändningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2018