Just nu pågår Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan bygger på att kommunens invånare ska ha en stärkt beredskap och bättre riskkommunikation. Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap - startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. 2018 sammanfaller den med utskicket av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" som delas ut till alla hushåll i landet.

I Strängnäs kommun kommer Krisberedskapsveckan att representeras på flera ställen under de kommande dagarna. På nedanstående platser kan du träffa representanter från FRG - Frivilliga Resursgruppen - som berättar om sitt arbete, hur du kan bli medlem samt demonstrerar Krisberedskapslådan och hur den används. Du känner igen FRGs representanter genom att de bär gulblå varselvästar.

Här finns de mellan kl 10-18 (lokala variationer i tid kan förekomma):

Åkers styckebruk: 28 maj och 29 maj

Resecentrum, Strängnäs: 30 maj

Präntaren, Strängnäs: 31 maj, 1 juni och 2 juni

Mariefred: 2 juni under Ångans dag. Under dagen finns representanter från Lottakåren, Bilkåren, FAK, Röda Korset och Civilförsvarsförbundet på plats för att presentera sina verksamheter. Det bjuds också på tipspromenad och annat roligt.

Solberga: 1 juni, 2 juni och 3 juni.

Här kan du läsa mer om MSBs arbete och Krisberedskapsveckan: https://www.msb.se/krisberedskapsveckan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2018