• Startsida
  • / Nyheter
  • / Strängnäs klättrar i rankningen Sveriges Miljöbästa kommun 2018

Strängnäs klättrar i rankningen Sveriges Miljöbästa kommun 2018

Sedan 2009 har Aktuell Hållbarhet varje år skickat ut en kommunenkät rörande miljöarbetet i landets kommuner. Strängnäs hamnar på plats 38 av 290 i årets rankning, vilket är en stor förbättring med hela 54 placeringar mot förra året, då kommunen hamnade på plats 92 av 290.

I Södermanlands län ligger Strängnäs på plats 4 av 9 med Eskilstuna, Trosa och Katrineholm före sig i listan, men skillnaden mellan Eskilstuna, som ligger på plats 1 i länet, och Strängnäs är endast 7 poäng. I hela landet ligger vi på en topp-3 placering på plats 3 av 52, i jämförelsen mellan pendlingskommuner som ligger nära en större stad, med endast Forshaga och Trosa framför oss.

I enkäten ställs frågor om hur miljöarbetet bedrivs i kommunen, och vilka åtgärder som vidtas för att ständigt förbättra miljön och ta kommunalt ansvar för klimatpåverkan. Frågorna rör allt från hållbara transporter, granskning av leverantörer till hur man jobbar med utemiljöer för barn. Utöver enkäten samlas även extern data in från Vattenmyndigheterna, Boverket, Kolada, Miljöfordon Syd, Ekomatscentrum, Håll Sverige Rent, Naturskyddsföreningen och SKL. Enkäten görs för att påvisa ambition och aktivitet inom miljöområdet hos kommunerna och visa att miljöarbetet är en ständigt aktuell och viktig fråga.

I årets enkät kan man utläsa att Strängnäs har några områden att jobba med. Det handlar t e x om skapandet av klimatmål och klimatanpassning. Hur går vi då vidare inom dessa områden?

– Kommunfullmäktige har pekat ut bland annat energi och klimat som ett av sju fokusområden i kommunens miljöstrategi och här är en ny energiplan under framtagande där det även finns utrymme för klimatmål. Frågan om klimatanpassning har identifierats som ett av flera områden att utveckla vid en kommande översyn av kommunens översiktsplan säger Elin Hjorth, kommunens miljökoordinator.

På flera andra viktiga områden ligger Strängnäs långt fram. Endast en fjärdedel av landets kommuner har t e x börjat arbeta med en strategi kring Agenda 2030, och Strängnäs är en av dem. Andra viktiga frågor som kommunen aktivt arbetar med är avfallsminimering, ett politiskt antaget miljöprogram och vi deltar också i Svenskt Vattens hållbarhetsindex.

– Vi ska fortsätta kombinera en högt ställd ambitionsnivå på miljö och klimatområdet med ny teknik, tillväxt och en hållbar ekonomi. Vi ska än mer leva efter vår vision och tillsammans göra vår plats till en av landets bästa miljökommuner, resan har bara börjat säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Källa: Aktuell Hållbarhet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2018