Andra webbplatser

Eldningsförbudet i Strängnäs kommun är hävt

Länsstyrelsen i Södermanland har hävt sitt tillfälliga eldningsförbud i länet. Beslutet innebär att det från och med den 13 augusti åter är tillåtet att elda och grilla utanför detaljplanerat område förutsatt att man inte stör sina grannar.

Den som eldar är fortsättningsvis alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.

Upplysning om aktuell brandrisk finns på Myndigheten för Samhällskydd och Beredskaps hemsida www.dinsäkerhet.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2018