Träffa oss på Mälardagen

Lördagen 18 augusti är det dags för Mälardagen i Västerviken. I år slås Samhällsbyggnadsdagen ihop med Mälardagen och kommunens teknik- och servicekontor kommer tillsammans med samhällsbyggnadskontoret att finnas på plats för att visa upp sina respektive verksamheter och svara på frågor.

I vårt tält kommer vi att visa upp pågående samhällsbyggnadsprojekt såsom detaljplanen för Södra Stadsskogen. Projektets syfte är att skapa ett naturnära bostadsområde med en viss del centrumverksamheter som ska öka stadsmässigheten utefter Västerportsleden. Samhällsbyggnadskontoret vill gärna ta del av dina synpunkter.

Vi svarar också på dina frågor om t ex hur bygglovsprocessen fungerar. Vad och hur stort du får bygga på din tomt. Vad som är bygglovfritt och vad du får bygga med bygglov och/eller startbesked. Om det finns en detaljplan för fastigheten så kan en handläggare titta lite mer på vilka regler som gäller för just din tomt.

Och här är fler exempel på aktiviteter i vårt tält:

-Hur ser egentligen en brandbil ut på nära håll? Vilken utrustning finns?

-Discgolf- vad är det?

-Hur smakar maten i skola och omsorg egentligen?


Vi vill också ta chansen att ta del om dina åsikter kring ett flertal frågor. Din åsikt är viktig. Därför vill vi veta vad du tycker:

-Vad du anser om tryggheten i vår kommun?

-Vad du tycker om trafiken i centrala Strängnäs?

- Vad du tycker om kommunens olika delar som besöksmål?

- Vad du anser om cykel som transportmedel?

Kom och berätta!

Du hittar vårt tält vid parkeringen vid minigolfen. Vi finns på plats kl 11-15. Välkomna!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2018