Ny lärplattform för de kommunala skolorna

Under augusti börjar Strängnäs kommuns kommunala grundskolor och Thomasgymnasiet att använda en ny lärplattform som heter Quiculum.

Lärplattformen är både en slags anslagstavla för information och en kommunikationskanal för elever, vårdnadshavare och lärare. I Quiculum kan vårdnadshavare bland annat se elevens schema och göra frånvaroanmälan. Det är här lärare och skolledning informerar vårdnadshavare om studiedagar, friidrottsdagar, skolavslutningar och allmän information om skolans verksamhet.

I Quiculum finns bland annat:

  • Schema
  • Planeringar i de olika ämnena/kurserna
  • Bedömning (resultat)
  • Frånvaroanmälan
  • Nyheter
  • Meddelandefunktion

Logga in 10 september

Du som är vårdnadshavare kommer att kunna logga in i Quiculum den 10 september. Inloggning kommer att ske med BankID eller mobilt BankID. Här loggar du in: strangnas.quiculum.se/login

Frånvaroanmälan via telefontjänst

I avvaktan på att du kan logga in i Quiculum, ska du tills vidare ringa till en automatisk telefontjänst och anmäla frånvaro för ditt/dina barn.

Ring 0152-75 28 10 och följ anvisningarna.

Rösten säger att du kommer att få ett bekräftande SMS till ditt mobilnummer. Den tjänsten kommer att fungera först efter att du har registrerat ditt mobilnummer i Quiculum.

Här hittar du mer information om den nya lärplattformen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2018