Välkommen på föreläsning i LÄS-projektet

Professor Peter Gärdenfors föreläser i Djäknehallen den 17 september kl 18.00 om Kognitiva processer om lärandet och konsten att förstå.

Föreläsningen , 31 MB. är den första i en serie av sex föreläsningar under läsåret 2018/19 som alla syftar till att förstärka sambandet mellan skola och samhälle. Författaren är, förutom en erkänd vetenskapsman, också en framgångsrik populärvetenskaplig författare.

Välkomna!

LÄS (lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan) är ett pilotprojekt i Strängnäs mellan Europaskolans stiftelse, Strängnäs kommun och Uppsala universitet, där kommunala och fristående högstadieskolor och gymnasier i kommunen deltar i en gemensam årslång kvalificerad lärarfortbildning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2018