Vad tycker du om socialtjänsten?

För att kunna bli bättre vill vi veta vad du tycker fungerar bra och mindre bra i kontakten med socialtjänsten.

Under oktober kommer socialkontoret därför att genomföra brukarundersökningar inom flera av socialkontorets områden. Enkäten är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) och resultatet av undersökningen redovisas i Kommun- och landstingsdatabasen och på SKL:s webbplats i januari 2019.

Syftet med brukarundersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom socialkontorets verksamheter.

Om du har frågor kring undersökningen är du välkommen att kontakta Maria Hammarstedt 0152-298 70.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2018