Skriv om ditt liv

Strängnäs kommunförfattare Magnus Utvik arbetar med att samla ihop bidrag till en samling med texter om livet i Strängnäs kommun. Vi vill att du ska vara med!

Om du skriver på dator får din text, eller texter om du skriver korta sådana, sammanlagt inte överskrida 5000 tecken/cirka 1000 ord. Detta motsvarar ungefär tre A4-papper med radavstånd 1.5.

Vill du ha hjälp med din text eller bara diskutera olika uppslag och tankar du har om vad du ska skriva, kontakta gärna Magnus Utvik magnus.utvik@strangnas.se eller bibliotekarien och litteraturutvecklaren Peter Björkman peter.bjorkman@strangnas.se.

I foldern om projektet , 2 MB.hittar du förslag på ämnen som du kan skriva om, om du vill skriva men har svårt att komma på om vad.

När du är klar med din text, mejla den till: antologin@strangnas.se senast tisdagen den 2:a april 2019.

Projektet genomförs med stöd av medel från Statens kulturråd.

Vad händer när du skickat in din text?

Efter sista inlämningsdag börjar juryns arbete. Den leds av författaren och översättaren Anna Säflund-Orstadius. Texterna anonymiseras inför juryarbetet och de mest spännande bidragen presenteras i en antologi som ska komma ut i september 2019.

Av alla bidrag kommer dessutom tre pristagare att utses:

1:a pris 5000 kr
2:a pris 3000 kr
3:e pris 2000 kr

Ett urval av de övriga bidragen kommer att läggas ut på kommunens webbplats.

Tänk på att din text ska ha koppling till Strängnäs kommun och att det bara är du som bor, sommarbor, arbetar i eller på annat sätt har en stark anknytning till Strängnäs kommun som kan delta. Glöm inte att ditt bidrag kan få andra kommuninvånare att växa och känna igen sig i din text.

Ditt bidrag behövs! Lycka till!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2018