FN-dagen 24 oktober

Vi uppmärksammar FN-dagen i kommunen med att flagga utanför kommunhuset och fortsätter vårt arbete för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som är framtagna av FN.

Våra mål finns med i kommunens Flerårsplan för 2019-2021 och lyfts fram i våra politikers majoritetsförklaring. Här är exempel på hur några av kommunens verksamheter arbetar för att nå de globala hållbarhetsmålen:

Bakgrund

Den 24 oktober 1945 skapades Förenta nationerna (FN) efter att majoriteten av de ursprungliga medlemmarna formellt antog sitt medlemskap genom att underteckna FN-stadgan. Därför firas dagen över hela världen som FN:s egen dag. FN en unik organisation bestående av självständiga stater som gått samman för att arbeta för fred och ekonomiska oh sociala framsteg. Unik därför att ingen annan organisation kan sägas företräda alla världens länder på det sätt som FN gör.

FN i korthet på UNRICs webbplats

Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s generalförsamling en historisk resolution med 17 globala mål för en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN förbundit sig att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Läs mer på agenda2030delegationens webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2018