Här är nya kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober valdes Leif Lindström (S) till ordförande. Förste vice ordförande blev Charlotte Breyer (M) och Georg Lagerstedt Örsbäcken (C) valdes till andre vice ordförande.

Redan den 15 oktober började formellt den nya mandatperioden, men det första fullmäktigesammanträdet efter höstens val ägde rum först den 29 oktober.

Mandatfördelning

Kommunfullmäktige består, precis som föregående mandatperiod, av 55
mandat. De är fördelade enligt följande:

Skriv tabellbeskrivning här

Parti

Mandat

M

17

C

5

L

2

KD

3

S

12

V

4

MP

3

SD

8

Strängnäspartiet

1

Totalt

55


Lista över politiker

Listan över samtliga ledamöter i kommunfullmäktige kan du ta
del av i kommunens förtroendemannaregister.

Se sammanträdet i efterhand

Alla kommunfullmäktigesammanträdes går att följa direkt via webb-tv.
Du kan också ta del av sammanträdena i efterhand.
Se sändningen från sammanträdet den 29 oktober.

Kallelser och protokoll

På vår webbplats kan du också ta del av kallelser och protokoll från kommunfullmäktige.

Ta del av majoritetsförklaringen

I Strängnäs kommun har Moderaterna och Socialdemokraterna
nått en överenskommelse om att gemensamt styra kommunen under de kommande fyra åren. Konstellationen har en majoritet med 29 mandat av 55 i kommunfullmäktige och fortsätter därmed den senaste mandatperiodens samarbete. Du kan ta del av deras majoritetsförklaring.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2018