Ny politisk organisation klubbas på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Hur kommer kommunens politiska organisation se ut 2019-2022? Det är en av ärendena som hanteras på måndagens kommunfullmäktige.

Andra punkter på mötet är:

  • Kommunens ekonomiska flerårsplan
  • Val av kommunrevision för mandatperioden 2019-2022
  • Renhållningstaxa för Strängnäs kommun 2019

 

På vår webbplats kan du ta del av sammanträdeshandlingarna.

Sammanträdet äger rum i Paulinska salen klockan 16.00.

Följ mötet via webbtv

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är
välkomna att lyssna på beslut och debatt. Du kan också följa sammanträdet via webb-tv.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2018