Kommunens nya politiska organisation

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november fattade politikerna beslut om kommunens politiska organisation för mandatperioden 2019-2022.

Den nya organisationen innebär att uppgifter omfördelas mellan de olika nämnderna. Detaljerna i ansvarsfördelningen framgår av sammanträdeshandlingarna för mötet.

Den nya organisationen innebär också att flera av nämnderna byter namn:

  • Nuvarande samhällsbyggnadsnämnden byter namn till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
  • Nuvarande teknik- och servicenämnden byter namn till teknik- och fritidsnämnden.
  • Nuvarande kultur- och fritidsnämnden byter namn till kulturnämnden.

Kommunens nämnder 2019-2022

Nämndorganisation

Förändringen träder i kraft vid årsskiftet

Kommunfullmäktige beslutade också att kommunstyrelsens
personalutskott avskaffas och att vissa frågor som valberedningen tidigare haft ansvar för tas över av kommunstyrelsen.

Den nya nämndorganisationen träder i kraft vid årsskiftet. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i december fattas beslut om ledamöter och ordförandeposter i respektive nämnd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2018