Kommunens skräpplockarjakt gav resultat

Skärp

Strängnäs kommun klättrar från plats 80 till plats 15 bland Sveriges alla kommuner i Håll Sverige Rents ranking Kommunindex 2018.

Placeringen avgörs utifrån flera olika faktorer, bland annat görs en bedömning av kommunens strategiska arbete mot nedskräpning och deltagandet i Vi håller rent-kampanjen.

Stort engagemang från verksamheterna

Under en vecka i april deltog drygt 4 000 anmälda i kampanjen som årligen arrangeras av organisationen Håll Sverige Rent, vilket motsvarar mer än 10 procent av kommunens invånare. Engagemanget bland deltagarna, huvudsakligen elever och pedagoger från förskolor och skolor, var stort.

Under 2018 vidareutvecklade och förstärkte kommunen sitt arbete jämfört med tidigare år. Kampanjen planerades under våren i bred samverkan mellan utbildningskontoret, samhällsbyggnadskontoret, teknik- och servicekontoret och SEVAB.

- Det känns självklart otroligt bra att utvecklingen går åt rätt håll. Det beror till stor del på det stora engagemanget och en givande tvärorganisatorisk samverkan som finns i kommunen i dessa frågor och så vill jag särskilt lyfta fram alla barn och pedagoger som medverkat i Vi håller rent-kampanjen i år igen, säger kommunens miljökoordinator Elin Hjorth.

Viktig del i kommunens hållbarhetsarbete

Inom förskolan och skolan genomfördes skräpplockaraktiviteter i elevernas närmaste omgivning. Cirka 50 tjänstepersoner från kommunens olika kontor deltog också i kampanjen genom att gemensamt plocka skräp på offentlig plats i Strängnäs centrala delar. Det upplockade skräpet hämtades i slutet av veckan upp vid skolorna av SEVAB som i samband med detta upphämtningstillfälle erbjöd intresserade pedagoger och elever en möjlighet att få titta närmare på själva sopbilen.

Aktiviteterna i samband med kampanjen är en viktig satsning ur en strategisk synpunkt, eftersom det långsiktiga målet är förebygga
nedskräpning och att höja medvetenheten inom hållbarhetsområdet.  Kommunens medverkan i kampanjen utgör en liten, men viktig del av kommunens bidrag till att komma närmare de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2018