• Startsida
  • / Nyheter
  • / Bättre stöd med hjälp av Samordnad Individuell Plan (SIP)

Bättre stöd med hjälp av Samordnad Individuell Plan (SIP)

Du som har många kontakter med olika instanser till exempel socialtjänsten, landstinget och skolans elevhälsa kan få hjälp att samordna dina kontakter.

Känner du igen det här?

  • Det är många möten och kontakter att hålla reda på.
  • Det är ibland svårt att för dig att veta vilka myndighet/verksamhet som ska hjälpa.
  • Du lägger mycket, tid, kraft och energi på att samordna och förmedla information mellan de olika myndigheterna/verksamheterna.

Men det finns hjälp att få. Tack vare Samordnad Individuell Plan, förkortat SIP, kan du få bättre stöd för att samordna dina kontakter.

När en individ har behov av insatser som behöver samordnas ska kommun och landsting upprätta en samordnad individuell plan. Bestämmelsen inbegriper även privata utförare som kommun och landsting har avtal med.

Syftet med SIP är att främja god vård och omsorg för individer oavsett ålder (både barn och vuxna) som behöver insatser från flera huvudmän. En SIP är en plan som gör det lättare för individen att påverka den hjälp som behövs och som individen har rätt till.

Läs mer om individuell samordnad plan, SIP och vilket stöd och hjälp du kan få.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2018