Ny tidtabell för busstrafiken

Busstrafiken

Söndagen den 9 december får busstrafiken i Strängnäs kommun en ny tidtabell. Den innebär flera nya avgångar och förändrade körvägar.

Bytet av tidtabell görs samtidigt i hela Sverige och även i stora delar av Europa.

Nya avgångar och förändrade körvägar

För Strängnäs kommun innebär den nya tidtabellen några större förändringar:

  • Linje 301 och 337 får ändrad körväg via Präntaren/Vasaskolan. Tack vare denna förändring kan fler resenärer nå Strängnäs stadskärna på ett enkelt sätt.

  • Linje 304: Flera turer på eftermiddagen i riktning från Mariefredsskolan till Stallarholmen har fått en förstärkning i form av dubblerad avgång.

  • Linjerna 301, 303, och 337 kommer kvällstid och helger att angöra den nya hållplatsen Larslunda IP. Tanken är att göra det enkelt att ta sig till och från Larslunda IP för aktiviteter efter jobb och skola.

  • Linje 543 Läggesta-Gnesta får färre avgångar på grund av lågt resande. De turer som finns kvar anpassas efter resor till jobb och skola samt att passa tågen i Läggesta. Vissa avgångar blir anropsstyrda.

  • Linje 637 får en förändrad körväg på grund av bristande förutsättningar för busstrafiken.

  • Linje 325: flera förändrade avgångstider. Turer skoltid har förlängts till/från Sundby park i Strängnäs. Eftermiddagens sista skoltur som inte förlängts från Sundby Park har fått anslutning med linje 631 från Sundby Park i Vansö. En ny tur finns på morgonen från Fogdö skola till Björsund samt en tur på eftermiddagen från Björsund till Fogdö så att resenärer längs slingan på Fogdö ska kunna resa med alla turer till/från Strängnäs.
  • Ett flertal förändringar har också genomförts för att bättre kunna passa tåganslutningar, bland annat stadslinjerna 1 och 2.

Om du vill veta hur just din busslinje påverkas av tidtabellskiftet, läs mer på Sörmlandstrafikens hemsida.

På Sörmlandstrafikens hemsida finns också samtliga tidtabeller i pdf-format.

Använd gärna Sörmlandstrafikens reseplanerare för att planera din resa.

Ny tidtabell för tågtrafiken

Även tågtrafiken får ny tidtabell den 9 december. Läs mer på SJ:s hemsida.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2019