Nu har den första snön fallit och det är dags för plogning och sandning av kommunens gator.

Kommunen ansvarar, tillsammans med fastighetsägarna och trafikverket, för plogning och sandning av gator och vägar. Vill du veta vad kommunen gör och vad fastighetsägarna har för ansvar? Läs då mer på vår sida om snöröjning och sandning