Fyrverkerier vid nyår - tänk på det här

Fyrverkerier

Nyårsafton närmar sig och många vill fira in det nya året med fyrverkerier. Det här gäller kring användandet av fyrverkerier i Strängnäs kommun.

Ta hänsyn och var försiktig

Om du tänker fira med fyrverkerier är det viktigt att du visar hänsyn till andra och att följer de säkerhetsregler som finns för fyrverkerier.

Du har ansvar för att varken människor, byggnader eller annan egendom skadas av dina fyrverkerier. Enligt ordningslagen har du en skyldighet att se till att ditt användande av fyrverkerier inte innebär risk, skada eller olägenhet för personer eller egendom. Det är förbjudet att både köpa och använda fyrverkerier för personer under 18 år.

På polisens webbplats kan du läsa mer om vad du ska tänka på vid hantering av fyrverkerier.

Regler och tillstånd

I de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Strängnäs kommun , 20 MB. regleras hur fyrverkerier och pyrotekniska varor får användas. I paragraf 10 står följande:

  • Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor i Strängnäs, Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk enligt bilaga 2.1–2.4 , 20 MB..
  • Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från Isabellagården, Mariagården, Thomasgården, Kristinagården, Sictoniagården, Riagården, Hammargården. Samt grupp- och servicebostäderna Djäknen, Sjöviken, Oxhagsvägen, Finningevägen 56 och korttidsboendet LSS på Tynäsvägen 6. Det är även förbjudet att använda pyrotekniska varor på området i Strängnäs och Mariefred enligt kartbilaga 2.1 och 2.2 , 20 MB..
  • Inom övriga delar av kommunen kan tillstånd av polismyndigheten krävas för att få använda pyrotekniska varor enligt vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617).

I styrdokumentet Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun , 20 MB. hittar du bilagor med kartor där det framgår inom vilka områden som pyrotekniska varor får användas.

Frågor och svar om användning av fyrverkerier i Strängnäs kommun

Fyrverkerier får avfyras utomhus under förutsättning att användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter inte innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom i ett tätbebyggt område, enligt ordningslagen.
På kartbilagorna i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun , 20 MB. för Mariefred, Strängnäs och Stallarholmen framgår vilka områden du inte får avfyra fyrverkerier utan tillstånd. Du får inte heller avfyra fyrverkerier inom 100 meter från särskilda boenden i Strängnäs.

Strängnäs kommun har inte reglerat tidpunkt för när det är tillåtet att avfyra fyrverkerier i Strängnäs kommun. Fyrverkerier andra dagar än nyårsaftons kväll och därpå följande dag kan dock innebära olägenhet för andra och det är i så fall inte tillåtet att avfyra fyrverkerier enligt ordningslagen.

Den som avfyrar fyrverkerier ansvarar för att inte någon person eller egendom skadas. Tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter får inte innebära risk för skada på person eller egendom eller olägenhet för andra. Tänk på att det kan finnas skaderisk både vid avfyrandet av fyrverkerierna och landningen av fyrverkeripjäsen. Fundera innan avfyring var fyrverkeripjäsen kommer att hamna. Skjut inte från balkonger.

Det finns inte något generellt tillståndskrav för att skjuta fyrverkerier på allmän plats men ofta kan avfyrning av fyrverkerier innebära risk för skador och olägenheter för andra. Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) krävs tillstånd från Polismyndigheten ”om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”. I Strängnäs kommun är det inom vissa områden alltid förbjudet att avfyra fyrverkerier och inom vissa områden krävs tillstånd. I kartbilagorna i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun , 20 MB. kan du se i vilka områden det är förbjudet att avfyra fyrverkerier.

Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor. Som vårdnadshavare kan man bli straffrättsligt ansvarig om barn under 15 år använder fyrverkerier i strid med ordningslagen.

Alla fyrverkerier måste vara godkända och märkta för att få säljas i Sverige. Den som säljer fyrverkerier är skyldig att kontrollera att fyrverkerierna har den märkning som krävs. Fyrverkerier som är godkända ska vara CE-märkta.

Ja, om de är tillåtna för användning utan tillstånd enligt bilaga 1 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:3). Smällare får inte användas av allmänheten i Sverige även om de kan köpas utan tillstånd i flera EU-länder.

För mer information, se MSB:s hemsida.

Se efter barn och husdjur

Fyrverkerier kan även störa och skrämma andra. Visa därför omtanke både om personer och om djur i din omgivning som kan uppfatta fyrverkerier som störande och skrämmande.

Det är polisen som ska se till att ordningen kring nyårsfirandet efterlevs och lägger du märke till något som verkar strida mot reglerna, så är det dit du ska vända dig. Du når polisen på telefonnummer 114 14. Uppstår en nödsituation ska du ringa 112.


Vi önskar er ett trevligt och säkert nyårsfirande!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2019