• Startsida
  • / Nyheter
  • / Utökad vistelsetid på förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga

Utökad vistelsetid på förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga

Från och med januari 2019 har barn till föräldralediga och arbetslösa rätt att vara på förskolan 20 timmar per vecka. Avgift tas då ut för den del som överstiger 15 timmar per vecka.

I december fastställde barn- och utbildningsnämnden de regler som gäller för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Strängnäs kommun. De nya reglarna innebär att vårdnadshavare som är arbetslösa och föräldralediga har rätt att låta barnet vara på förskolan 20 timmar per vecka.

Rätten till allmän förskola gäller alla barn mellan tre och fem år och börjar gälla den 1 augusti det år barnet fyller tre år. Barnets vistelse på förskolan är då avgiftsfri 15 timmar i veckan eller 525 timmar per år.

För de vårdnadshavare som nu har rätt att ha sitt barn mer än 15 timmar per vecka tas en avgift enligt maxtaxan ut för den del som överstiger 15 timmar per vecka.

För att rätt avgift ska debiteras ska du som vårdnadshavare anmäla önskad vistelsetid till kommunen genom att fylla i blanketten Förskola för barn (3-5-åringar) till föräldralediga eller arbetslösa , 326 kB.. Denna ska sedan lämnas till personalen på ditt barns förskola.

Du måste också registrera de nya vistelsetiderna i Dexter. Förändringar av schemat ska registreras senast två veckor innan det börjar gälla.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2019