Välkommen på ny föreläsning i LÄS-projektet

Professor Sverker Sörlin föreläser i Djäknehallen den 14 januari kl 18.00 om mänsklighetens nya tidsålder.

Föreläsningen , 31 MB. är den fjärde i en serie av sex föreläsningar under läsåret 2018/19 som alla syftar till att förstärka sambandet mellan skola och samhälle. Sverker Sörlin är professor i teknik och vetenskapshistoria på KTH och en av världens ledande miljöhistoriker.

Välkomna!

LÄS (lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan) är ett pilotprojekt i Strängnäs mellan Europaskolans stiftelse, Strängnäs kommun och Uppsala universitet, där kommunala och fristående högstadieskolor och gymnasier i kommunen deltar i en gemensam årslång kvalificerad lärarfortbildning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2019