• Startsida
  • / Nyheter
  • / Tack till alla som bidrog till 2018 års medborgarundersökning

Tack till alla som bidrog till 2018 års medborgarundersökning

49 procent av medborgarna i Strängnäs kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Det framgår av den medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån, SCB, genomförde i Strängnäs under hösten 2018.

Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 5 november 2018. Ett slumpmässigt urval på 1200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 43 procent enkäten.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning.

Undersökningen är uppdelad i tre delar och Strängnäs kommun ligger i nivå med snittet för samtliga kommuner i undersökning med undantag för synen på inflytande som är lägre än snittet. De tre delarna är:
– Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på?
– Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter?
– Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen?

Strängnäs kommun får högst betyg inom området hur kommunen är att bo och leva i.

De områden som fått höga betyg är till exempel möjligheterna att kunna transportera sig med bil, tillgång till parker och natur, räddningstjänsten, biblioteksverksamheten samt renhållning.

Områden med lägre betyg är nöjesutbudet, utbud av olika boendeformer samt påverkansmöjligheter av politiska beslut.

Läs mer om medborgarundersökningen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2019