Samarbetet Fyra Mälarstäder under 2019

Fyra Mälarstäder är ett samarbete mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Tillsammans är vi en framgångsrik, Mälarnära och attraktiv aktör i en expansiv tillväxtregion utan gränser.

Idag motsvarar vi Sveriges tredje storstadsregion med drygt 337 000 invånare och 16 000 företag.

Samarbetet inom Fyra Mälarstäder utgår från en gemensam avsiktsförklaring med tio samhällsviktiga områden.
Fyra Mälarstäders avsiktsförklaring

Fokus 2019 – gemensam utvecklingsplan
Med utgångpunkt från avsiktsförklaringen pågår ett arbete med att ta fram en gemensam utvecklingsplan, som visar hur det är att leva, verka och bo i Fyra Mälarstäder år 2050. Syftet med planen är skapa vägledning kring samarbetet för att bidra till att utveckla kommunernas attraktionskraft och tillväxt. Utvecklingsplanen beräknas antas vid årsskiftet 2019/2020.

Samarbetsområden
Fyra Mälarstäder startades 2011 och vi samarbetar idag utifrån många gemensamma utmaningar. Här är några exempel på vad vi samarbetar kring:

Besöksnäring
I Mälardalen finns en rik och spännande historia med allt från vikingar och kungaätter till dagens levande kulturliv. Vi samverkar och förbättrar för att ge invånarna förutsättningar för en rik och minnesvärd upplevelse. Bland annat ser vi till att våra turistmål är tillgängliga för alla. Det ska vara lätt att besöka vårt fantastiska landskap genom vattenleder, gästhamnar, cykel- och vandringsleder.

Bostäder och samhällsfastigheter
En av Sveriges mest expansiva regioner kräver också en expansiv bostadspolitik. Vi arbetar intensivt för att öka tillgängligheten till hyresrätter för invånarna i och utanför regionen. Dessutom arbetar vi med konceptbyggnader för vård- och omsorgsboende och förskolor.

Infrastruktur och logistik
Med fokus på en stabil och pålitlig infrastruktur kan en fysisk och mental närhet skapas mellan människor. Det utvecklar livskvaliteten med ett större utbud av upplevelser, utbildning och samhällsservice. En konkurrenskraftig infrastruktur har också potential att generera nya arbetstillfällen, fler företag och bättre tillgång till utbildning vilket säkrar tillväxt.

Tillsammans skapar vi i Fyra Mälarstäder en gemensam logistiknod. För att nå dit arbetar vi för moderna och ambitiösa satsningar på förbättrade kollektivtrafikförbindelse mellan våra städer, via vatten, vägar och järnvägar.

Klimat
Fyra Mälarstäder verkar aktivt för att minska klimatpåverkan och för att effektivisera energianvändningen. Vi ökar förutsättningarna för att hushålla med jordens resurser och exempelvis använda fler återbrukade varor. Genom offentlig upphandling kan vi ställa krav på att våra leverantörer bidrar till en hållbar offentlig konsumtion.

Näringsliv och arbetsmarknad
Tillsammans kan vi stärka och öka kompetensförsörjningen i Fyra Mälarstäder. Därför satsar vi på att öka antalet utbildningsplatser inom områdena teknik, bygg, IT och vård och omsorg, där det finns ett uppdämt behov av kompetent personal. Vi lägger också
stor vikt på att attrahera människor och näringsliv som tillsammans kan bidra till Mälarregionens utveckling. Allt utifrån ett integrations- och mångfaldsperspektiv.

www.malardalskartan.se har vi samlat information om pågående utvecklingsprojekt, ledig näringslivsmark och markanvisningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2019