Vill du starta Grannsamverkan där du bor?

Genom gemensamt arbete och kunskap kan boende minska brottslighet och öka trygghet i sitt närområde.

Vad är Grannsamverkan?
Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet och på så sätt minska brottslighet och öka trygghet för de boende.

Hur går det till?
Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen. De boende utbildas av polisen/kommunen.

Via polisen/kommunen erhålls skyltar och dekaler för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.

Är du intresserad av att starta Grannsamverkan?
Kontakta då Sanna Granbeck, områdespolis, på tel: 073-3315802 eller Marita Andersson, kommunens trygghetssamordnare, på tel: 0152-29229.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2019