• Startsida
  • / Nyheter
  • / Var med och påverka vattenvårdsarbetet för området Råcksta å

Var med och påverka vattenvårdsarbetet för området Råcksta å

Den 12 februari bjuder vi in till ett informationsmöte inför uppstart av Råcksta å vattenråd och bildandet av en interimsstyrelse. Vi söker dig som bor eller verkar inom åtgärdsområdet för Råcksta å och som vill vara med och påverka vattenvårdsarbetet.

Karta över åtgärdsområdet för Råcksta å

Karta över åtgärdsområdet för Råcksta å

Det är Strängnäs kommun som tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanland och intresseföreningen Träskaten och Eklången som bjuder in till mötet.

Tid: 12 februari 2019 kl 18:30-19:30
Plats: Strängnäs kommunhus, Nygatan 10

Mötet är framförallt till för att informera om arbetet med vattenförvaltningen och vattenråd samt för att bilda en interimsstyrelse som ska arbeta med bildandet av vattenrådet Råcksta å.

Representanter från länsstyrelsen och kommunen kommer finnas på plats för att svara på frågor. Direkt efter mötet kan man anmäla sitt intresse att delta i en interimsstyrelse och göra en intresseanmälan för medlemskap i vattenrådet.

Anmälan senast 8 februari
För anmälan till mötet samt eventuella frågor kontakta kommunekolog Beatrice Svensson Lindius på telefonnummer 0152-292 80 eller via e-post beatrice.svenssonlindius@strangnas.se

Vad är ett vattenråd?
Ett vattenråd är en sammanslutning av aktörer och intressenter inom ett avrinningsområde som verkar tillsammans för ett helhetsperspektiv på vattenfrågor. Vad ett vattenråd gör beror mycket på ambitionsnivå och resurser men gemensamt för de flesta är att de fungerar som en kontaktyta och remissinstans för kunskapsspridning. Många vattenråd driver även egna projekt utifrån lokala förutsättningar.

Varför behövs det?
Tillgång till vatten av god kvalitet är avgörande för allt levande. Tillgången i vår del av världen har länge varit god men under senare år har situationen ändrats och tillgången till vatten av god kvalitet kan inte längre tas för givet. Detta gäller även för Råcksta å där vattenkvaliteten till övervägande del inte uppnår god status. För att kunna arbeta effektivt med vattenfrågor kring ett åtgärdsområde är samverkan avgörande. Att bilda ett vattenråd där företag, markägare, kommuner, länsstyrelse och privata intressen samarbetar för förbättrad vattenkvalitet är ett mycket bra sätt att på lokal nivå samverka för bättre vatten.

Vad kan jag få ut av att vara med i ett vattenråd?
Som medlem har du möjlighet att påverka inriktningen på arbetet inom vattenrådet. Du har även möjlighet ta del av, och påverka användningen av, olika bidrag som vattenrådet kan söka. Redan idag finns det medel som Strängnäs kommun, i samarbete med Intresseföreningen för sjöarna Eklången & Träskaten ansökt om och blivit beviljade från Naturvårdsverket. Pengarna ska gå till bildande av Råcksta å vattenråd samt en förstudie där målet är att ta fram en handlingsplan för Råcksta å åtgärdsområde.

Eftersom vattenråd ofta är remissinstans i frågor inom vattenförvaltningen får du tidigt kännedom om kommande händelser samt en bra möjlighet att göra din röst hörd. Det kan exempelvis handla om frågor som rör framtagande av åtgärdsprogram, förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och miljöövervakningsprogram.

Dessutom får du som medlem ett brett kontaktnät med övriga lokala intressenter samt länsstyrelse och kommun i frågor som rör vattnet inom ditt avrinningsområde.

Varmt välkomna!

Hälsar

Beatrice Svensson Lindius
Kommunekolog, Strängnäs kommun

Irene Karlsson Elfgren
Samordnare vattenförvaltningen, Länsstyrelsen Södermanland

Vilhelm Jegerhjelm
Ordförande, Intresseföreningen Träskaten och Eklången

Projektet är finansierat av LONA – Lokala naturvårdssatsningen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2019