Förändringar inom äldreomsorgen

Socialnämnden har haft en stor utmaning i att komma i sin budgetram inför 2019, och samtidigt matcha krav på hög kvalitet, trygghet för brukare och anhöriga och goda arbetsförhållanden för våra medarbetare. Den 27 november gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att genomföra en rad omställningar i våra verksamheter, inte minst inom äldreomsorgen.

Det förändringsarbetet börjar nu märkas i äldreomsorgens verksamheter, framför allt inom våra särskilda boenden. Konkret innebär det ett minskat antal boendeplatser.

Thomasgården skall minska med sammantaget fjorton boendeplatser. Första etappen avseende att minska med åtta boendeplatser senast den 31 januari, är genomförd.

Omställningen på Kristinagården med att flytta ner demensboendet på plan 2, till bottenplanet är påbörjad.

Isabellagården 2 planerar att påbörja sin omställning av korttidsplatser och växelvårdsplatser i mitten på mars. Förändringen består i att minska med en växelvårdsplats och nio korttidsplatser och omvandla dem till tio särskilda boendeplatser. Förändringen ska vara genomförd senast den 1 april.

- Självklart genomför vi de här förändringarna så varsamt och med så står respekt som möjligt för den enskilda brukaren, säger Eva Alama verksamhetschef för äldreomsorgen i Strängnäs kommun. 

Om du som är brukare eller anhörig undrar vad förändringarna kan komma att innebära för dig eller för din anhöriga, fråga personalen på det särskilda boendet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2019