Reparationsarbeten på Hjulstabron

Mellan den 11 mars och den 24 maj reparerar Trafikverket Hjulstabron, Väg 55. Arbetet medför begränsad framkomlighet. Uppehåll sker under påskveckan (vecka 16).

Vecka 11-15 är det norrgående körfältet avstängt, och vecka 17-21 stänger vi av det södergående körfältet. Det är uppehåll i arbetet under påskveckan, vecka 16, med hänsyn till de ökade trafikmängderna.

Tack för att ni passerar vägarbetsplatsen med försiktighet, respekterar skyltningen och anpassar hastigheten.

Mer om reparationsarbetet kan du läsa på Trafikverkets webbplats


Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2019