Nu har de första LÄS-deltagarna utexaminerats

Torsdagen den 22 mars examinerades deltagarna i kommunens första LÄS-kurs under högtidliga former i Djäknehallen. 

LÄS-examination 2019

De första utexaminerade deltagarna från LÄS-projektet vill varmt rekommendera kursen.

Efter ett inledande tal av kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt sammanfattade kursledare Håkan Plith utbildningen. Därefter följde vidare festligheter då professor Elisabet Nihlfors delade ut diplom till var och en av de 27 kursdeltagarna, som gruppvis redovisat sina tankar kring utvecklandet av Strängnäs skolor.

LÄS-projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Europaskolan och Strängnäs kommun som pågått under 2018-2019 och ska vara ett första steg i utvecklingen av Skolstaden Strängnäs. Projektet har under sex två-dagarsmoduler haft besök av sammanlagt 29 föreläsare, varav 20 professorer, 4 docenter och en biskop från 14 olika universitet och högskolor.

Gensvaret har varit stort och deltagarna på utbildningen har varit väldigt nöjda med både upplägg och föreläsare. Det enda som önskades var mer tid tillsammans för analyser och reflektion kring gemensamma frågor.

Projektets mål är att öka kunskaperna hos skolelever och kursdeltagare. Detta ska hos eleverna resultera i ökade meritvärden i grundskolan och ökade betygspoäng i gymnasiet. Hos deltagarna på kursen nås den ökade kunskapsnivån genom aktivt deltagande i kursen och genom de examinationsmoment som ingår. Projektet ska också bidra till ett ökat samarbete mellan alla skolor i kommunen, såväl kommunala som fristående. Förhoppningen är att de tidigare deltagarna sedan ska utgöra ett växande och levande alumni-nätverk för lärare i Strängnäs kommun. Ett annat viktigt mål med projektet är att Skolstaden Strängnäs ska kunna öka sin attraktionskraft som arbetsplats för lärare.

På sikt vill man genom projektet bilda ett ”excellent centrum” för lärare, där utbildning sker mot ökad kompetens, forskningskompetens, handledning samt vidareutbildning mot examen för ej legitimerade lärare.

Arbetet med LÄS II har nu påbörjats, och information kommer att skickas ut till skolorna under april.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2023