Stark tillväxt av fiber i Strängnäs kommun

Fiberutbyggnaden i Strängnäs överträffar alla tidigare år och klättrar därmed ordentligt i bredbandsrankingen av Sveriges kommuner – från plats 139 till 91.

Under de senaste åren har Strängnäs kommun legat på en nivå runt åttahundra byggnader per år som har fiberanslutits. Utfallet för år 2018 visar på nära en fördubbling av utbyggnaden, vilket innebär att Strängnäs kommun visar den näst starkaste fibertillväxten i Sörmland, från 63 procent till 74 procent fiberpenetration.

Orsaken till lyftet är att vi i slutet av år 2016 lade om strategin och arbetssättet för fiberutbygganden i kommunen. Vi ökade investeringsbudgeten för kommunens stadsnät, samtidigt som vi aktivt har välkomnat konkurrerande aktörer. Vår samverkan med Telia har bidragit till en mycket stark tillväxt av fiber på landsbygden och med draghjälp av statliga stödmedel på cirka 25 miljoner kronor har det tagit fart som aldrig förr. Även fiberbyggaren Stadsnätsbolaget har bidragit mycket positivt under året. Vi har kommit en bra bit på vägen mot målet att alla kommunens invånare och företag ska ha väl fungerande bredband som aldrig ska vara ett hinder för användning av digitala tjänster.

– Det känns fantastiskt att vi nu lyckas få verklig fart på fiberutbyggnaden, inte bara i tätorterna utan även på landsbygden. Vår förhoppning är att ännu fler tar chansen och väljer att ansluta sig där det nu byggs ut. Fiber är den modernaste formen av anslutning för fast bredband, och erbjuder den snabbaste och mest stabila kommunikationen för internet, tv och telefoni. Det är en förutsättning för att kunna delta i det digitaliserade samhället, och kommer vara en förutsättning för att vi som kommun ska kunna erbjuda välfärdstjänster på ett bra sätt, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Vill du veta mer? 
Läs mer om  kommunens arbete med bredband och fiber
eller kontakta Göran Hedström,  kommunens bredbandsstrateg, 070-851 72 51.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2019