Earth hour 2019 – biologisk mångfald

earth hour 2019

Årets Earth hour är den 30 mars kl 20.30-21.30. Nytt för i år är att biologisk mångfald ingår i temat. Tillsammans kan vi göra en hel del för den biologiska mångfalden.

Vad menas med biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är det som gör att naturen kan ge oss livsnödvändiga saker som mat, ren luft och medicin. Det handlar om variationen av arter och olika typer av natur. Idag minskar den biologiska mångfalden enligt forskning 100-1000 gånger snabbare än vad som är naturligt. Föroreningar, överutnyttjande och förändrad användning av mark är några av orsakerna Tillsammans med klimatförändringarna räknas förlusten av biologisk mångfald som vårt största miljöproblem.

Biologisk mångfald vs klimatförändringar

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald påverkar varandra. Exempelvis är naturmiljöer med rik biologisk mångfald oftast bättre på att ta upp koldioxid och har bättre motståndskraft mot störningar i naturen. Samtidigt gör den snabba uppvärmningen av vår jord att den biologiska mångfalden påverkas negativt och fler arter riskerar att dö ut snabbare.

Vi måste arbeta med effekterna av klimatförändringen samtidigt som vi måste göra allt vi kan för att minimera förlusten av biologisk mångfald. Strängnäs kommun arbetar aktivt med agenda 2030 och vill främja utvecklingen mot ett hållbart samhälle, både ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Vad gör kommunen?

  • Kommunen släcker under Earth hour ner flera kommunala byggnader.
  • Flera skolor har under veckan arbetat särskilt med Earth hour och biologisk mångfald.
  • Medarbetare kör i samband med Earth hour och fram till och med Håll Sverige rent-kampanjen under vecka 19 plogging varje torsdag lunch. Plogging betyder att du går eller joggar samtidigt som du plockar skräp.
  ängsmark i Länna

  Vad kan du göra för den biologiska mångfalden?

  • Låt en del av gräsmattan växa som den behagar och klipp den bara 1-2 gånger per år.
  • Anlägg en äng. Låt en del av trädgården växa, slå på högsommaren, gödsla inte och låt växterna ligga kvar tills de fröat av sig. Avlägsna dem sedan så att marken blir mager. Det går även att så ängsfrön, men välj då lämpliga arter för ditt område. Läs mer om hur du gör på den här webbplatsen.
  • Köp ekologiska varor. Den biologiska mångfalden är större vid ekologiska odlingar.
  • Lämna död ved i ett hörn av trädgården åt mossor, lavar, vedlevande insekter, spindlar och fåglar.
  • Lägg grova trädstammar på en solig plats för att skapa förutsättningar för svampar, insekter och djur.
  • Bygg ett bihotell. Borra hål av olika storlek i exempelvis ett trästycke eller såga av bambupinnar eller vasstrån, lägg in dem i en låda eller liknande så att ena sidan är tilltäppt och förvara bihotellet där det brukar vara torrt och varmt. Här finns en guide.
  • Lägg en sand- eller grushög på en solig plats för att locka solitärbin och andra steklar.

  Mer information

  Biologisk mångfald, även kallat biodiversitet, är ett samlingsbegrepp som omfattar all den variation som finns inom en art, mellan arter och mellan naturtyper.

  Skriv ut
  Senast uppdaterad: 1 april 2019