Kraftsamling för en friskare kommun 

Sjukfrånvaron i Strängnäs kommun är bland de högsta i landet – både i den kommunala organisationen och i kommunen som geografisk plats. Den 3 april träffades representanter för Strängnäs kommun, Försäkringskassan, företagshälsan Avonova och primärvården för att tillsammans samtala om den svåra situationen.

Vid onsdagens möte deltog bland andra Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson. Strängnäs kommun representerades av de två kommunalråden, oppositionsrådet och förvaltningens ledningsgrupp.

– Jag är oerhört glad att alla aktörer kan träffas på det här sättet, utbyta tankar och erfarenheter och diskutera en väg framåt, sa Maria Hemström Hemmingsson.

Strängnäs kommun arbetar långsiktigt för att sänka sjukfrånvaron.

– Vi ser att sjukfrånvaron minskar på de flesta håll i kommunen, men ökar på andra. Nu intensifierar vi det systematiska arbetsmiljöarbetet, utvecklar den strategiska kompetensförsörjningen, tar hjälp av Avonova med riktade insatser med mera, sa HR-chef Lena Thelin när hon presenterade vad kommunen har gjort och gör.

Ett antal förslag till nya konkreta aktiviteter lyftes fram under mötet. Bland annat att chefer i högre grad själva bör delta på medarbetarnas första rehabiliteringsmöten på Avonova, att Försäkringskassan kan fortsätta rikta utbildningar mot vissa verksamheter, och att kommunen och Avonova skapar mötesformer för att mer aktivt arbeta för en ökad frisknärvaro. Det är också mycket viktigt att orka fokusera på det proaktiva och förebyggande – inte bara rehabiliteringen av den som redan är sjuk.

En stor del av samtalet ägnades åt det faktum att sjuktalen är höga i hela kommunen, alltså inte bara i den kommunala organisationen. Det finns ingen given förklaring till varför det är så. Därför enades alla aktörer på mötet om att under våren göra egna analyser av situationen i Strängnäs kommun. Målet är att ordna ett uppföljande möte efter sommaren, för att fortsätta den påbörjade diskussionen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2019