• Startsida
  • / Nyheter
  • / Fördjupning av översiktsplan för Stallarholmen nästan klar

Fördjupning av översiktsplan för Stallarholmen nästan klar

Den 25 mars 2019 antog kommunfullmäktige fördjupning av översiktsplan för Stallarholmen.

Fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för Stallarholmen visar hur kommunen har tänkt för de kommande 20-30 åren vad gäller mark- och vattenanvändningen för Stallarholmens tätort med omnejd.

Vad händer nu?

Om ingen överklagar så vinner detaljplanen laga kraft, vilket betyder att den börjar gälla, den 24 april 2019. Eventuellt överklagande måste ha kommit in till Strängnäs kommun senast den 23 april 2019.

Läs mer om fördjupad översiktsplan för Stallarholmen och ta del av alla handlingar.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

När vi gör en mer detaljerad plan för ett avgränsat område kallas det fördjupad översiktsplan.

I jämförelse med Översiktsplan 2014 som är kommunövergripande så gäller respektive fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för ett visst geografiskt avgränsat område inom kommunen och innehållet är mer detaljerat och platsspecifikt.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2019