Strängnäs kommuns miljö- och hälsoskyddsarbete får toppbetyg av de företagare som är i kontakt med kommunen.

Det står klart när Stockholms Business Alliance NKI-undersökning (nöjd kund-index) presenterades den 10 april. Av de 55 deltagande kommunerna fick Strängnäs högst betyg inom just området miljö- och hälsoskydd.

Undersökningen, som genomförs kontinuerligt, syftar till att betygsätta servicen inom sex myndighetsområden och sex servicefaktorer. De myndighetsområden som ingår i undersökningen är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt serveringstillstånd.

Strängnäs totala betyg blir 73 på en hundragradig skala. Inom området miljö- och hälsoskydd är betyget 85.

- Det är förstås jätteroligt att vi får ett så högt betyg, men NKI-mätningen är framför allt en viktig del i vår strävan att hela tiden erbjuda våra företagare en allt bättre service inom vår myndighetsutövning, säger samhällsbyggnadschef Marie Jonsson.

På ett område, livsmedel, har Strängnäs kommuns betyg gått ner något. I övrigt är förändringarna små.

- Det här är ett kvitto på att vi bibehåller en god nivå. Vi ska vara bra på att vara kommun och i det ingår effektiv handläggning av myndighetsärenden till företagare, säger Magnus Stuart (M), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ett led i Strängnäs kommuns kontinuerliga förbättringsarbete är inspirations- och utbildningsseminarier i regi av organisationen Tillväxt och tillsyn, som riktar sig till politiker och tjänstepersoner. Seminarierna, som äger rum under våren, är ett sätt att ytterligare utveckla myndighetsutövningen gentemot våra företag.