Strängnäs miljö- och hälsoskydd i topp

Strängnäs kommuns miljö- och hälsoskyddsarbete får toppbetyg av de företagare som är i kontakt med kommunen.

Det står klart när Stockholms Business Alliance NKI-undersökning (nöjd kund-index) presenterades den 10 april. Av de 55 deltagande kommunerna fick Strängnäs högst betyg inom just området miljö- och hälsoskydd.

Undersökningen, som genomförs kontinuerligt, syftar till att betygsätta servicen inom sex myndighetsområden och sex servicefaktorer. De myndighetsområden som ingår i undersökningen är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt serveringstillstånd.

Strängnäs totala betyg blir 73 på en hundragradig skala. Inom området miljö- och hälsoskydd är betyget 85.

- Det är förstås jätteroligt att vi får ett så högt betyg, men NKI-mätningen är framför allt en viktig del i vår strävan att hela tiden erbjuda våra företagare en allt bättre service inom vår myndighetsutövning, säger samhällsbyggnadschef Marie Jonsson.

På ett område, livsmedel, har Strängnäs kommuns betyg gått ner något. I övrigt är förändringarna små.

- Det här är ett kvitto på att vi bibehåller en god nivå. Vi ska vara bra på att vara kommun och i det ingår effektiv handläggning av myndighetsärenden till företagare, säger Magnus Stuart (M), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ett led i Strängnäs kommuns kontinuerliga förbättringsarbete är inspirations- och utbildningsseminarier i regi av organisationen Tillväxt och tillsyn, som riktar sig till politiker och tjänstepersoner. Seminarierna, som äger rum under våren, är ett sätt att ytterligare utveckla myndighetsutövningen gentemot våra företag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2019