Så tar du hand om ditt trädgårdsavfall

Löv i trädgård

Dags att vårstäda i trädgården? Tänk på att i detaljplanerat område är det endast tillåtet att elda ditt trädgårdsavfall vissa tider på året. I första hand bör trädgårdsavfall komposteras.

Trädgårdsavfallet kan också lämnas på återvinningsstationerna Kvitten i Strängnäs och Läggesta i Mariefred. Du som bor i villa kan beställa abonnemang för trädgårdskärl hos SEVAB, som då hämtar ditt trädgårdsavfall.

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är tillåtet endast vecka 16 till 18 på våren och vecka 40 till 42 på hösten. Övrig tid under året är det förbjudet att elda inom områden med detaljplan.

Om du eldar ditt trädgårdsavfall

Tänk på att det är du som eldar som är ansvarig för elden. Elda enbart i undantagsfall och då med försiktighet, sunt förnuft och stort hänsynstagande.

Eldning av vått eller fuktigt trädgårdsavfall ger mycket rökutveckling. Tänk på att många människor är känsliga för eldrök och att det är nästan omöjligt att elda i tätorter utan att störa omgivningen. Tala därför gärna med grannarna innan du börjar elda.

Att tänka på när du ska elda:

  • Ha tillgång till släckutrustning i form av vattenslang, ruskor och ett par hinkar vatten.
  • Ta med en telefon så att du kan larma SOS Alarm 112 vid behov.
  • Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt
  • Ha alltid uppsikt över elden
  • Undvik att elda när det blåser
  • För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tillluftsöppning. Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor.
  • Du måste noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

Läs mer om vad du ska tänka på när det gäller eldning på sidan Elda utomhus.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2019