• Startsida
  • / Nyheter
  • / Strängnäs på bästa placering någonsin i kommunernas miljöranking

Strängnäs på bästa placering någonsin i kommunernas miljöranking

Aktuell Hållbarhet skickar varje år sedan 2009 ut en enkät angående miljöarbetet i landets kommuner. I år landar Strängnäs kommun på plats 14 av totalt 290, vilket är kommunens bästa resultat sedan mätningarna startade.

I hela landet ligger vi på placering 10 av 108 i jämförelsen mellan större städer och kommuner nära en större stad.

– Jätteroligt att det nu visar sig att allt arbete vi har gjort under de senaste åren ger resultat! Några viktiga områden vi måste jobba vidare med för att behålla en topplacering på rankingen är bl.a. skapa en koldioxidbudget,
slutföra vår energiplan och skapa en kemikalieplan. Arbetet med energiplanen är påbörjat och koldioxidbudget respektive kemikalieplan måste vi så snart som möjligt börja ta fram, säger Magnus Stuart (M) ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Strängnäs kommun ligger långt fram inom flera viktiga områden. Endast en fjärdedel av landets kommuner har t e x börjat arbeta med en strategi kring Agenda 2030, och Strängnäs är en av dem. Andra viktiga frågor som kommunen aktivt arbetar med är avfallsminimering, ett politiskt antaget miljöprogram och vi deltar också i Svenskt Vattens hållbarhetsindex.

– Vi insåg tidigt behovet av en helhetssyn i kommunens miljö- och hållbarhetsarbete och har sedan några år tillbaka en övergripande strategisk funktion som arbetar med hållbarhets- och utvecklingsfrågor inom kommunen. Det är kul att vårt arbete har gett ett så gott resultat. Vårt fokus är nu att under året ta fram en plan för fossilfria transporter till 2030 och att vara klimatneutrala till 2040, säger Mikael Rojek, samhällsbyggnadsstrateg.

Hur går det till?

I enkäten ställs frågor om hur miljöarbetet bedrivs i kommunen , 301 kB., och vilka åtgärder som vidtas för att ständigt förbättra miljön och ta kommunalt ansvar för klimatpåverkan. Frågorna rör allt från hållbara transporter, arbete med Agenda 2030, granskning av leverantörer till hur man jobbar med plastanvändning i kommunal verksamhet. Utöver enkäten samlas även extern data in från Svenskt Vattens hållbarhetsindex, Boverkets miljömålsenkät samt Livsmedelsverkets enkät. Enkäten görs för att påvisa ambition och aktivitet inom miljöområdet hos kommunerna och visa att miljöarbetet är en ständigt aktuell och viktig fråga.

Läs hela undersökningen på Aktuellt Hållbarhets webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2019