Utvecklingen av Larslunda går vidare

En ny detaljplan för Larslunda antogs av kommunfullmäktige 2011 och mycket har hänt sedan dess. I sommar tar utvecklingen ny fart.

Redan 2007 beslutade kommunen att en detaljplan vid Larslunda skulle tas fram, för att i framtiden kunna samla mycket av kommunens friluftsliv och sportaktiviteter inom området. Sedan detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2011 har flera träningsplaner för fotboll samt en hall för gymnastik vuxit fram på platsen. I sommar tas nästa steg mot ett samlat idrotts- och friluftsområde då även den nya konstgräsplanen, som på sikt ska ersätta den gamla vid Vasavallen, ska börja byggas.

- Det här är vår vision för en modern idrotts- och friluftspark med ett samlat mångsidigt utbud för hela kommunen, säger Jacob Högfeldt, (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Larslundaområdet, som ligger strategiskt nära staden och i direkt anslutning till golfbaneområdet, har med god infrastruktur och goda förutsättningar för kollektivtrafik en unik möjlighet att bli ett nav för aktiviteter för kommunens alla invånare. Genom en samlad satsning, tillsammans med förenings- och näringsliv, kan vi skapa ett fantastiskt område där ung och gammal kan mötas och där man kan utöva allt från högintensiva idrotter till lugna promenader i naturen.

- I samverkan med förenings- och näringsliv vill vi realisera våra planer för Larslunda och erbjuda möjligheter till aktiviteter för alla invånare, säger Monica Lindell Rylén, (S), Kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Vid Larslunda kan vi även, i samverkan med förenings- och näringsliv, få de rätta förutsättningarna för högre seriespel och andra evenemang genom att pröva nya ägar- och driftsformer för delar av verksamheterna. Vi gör detta bland annat genom att möjliggöra markupplåtelse genom tomträtt. I framtiden tror vi att platsen också kan bli ett mål för besökare från andra kommuner, så olika möjligheter till övernattning med koppling till idrott kommer att finnas.

De närmaste åren kommer Strängnäs kommun även att ta ställning till framtiden för simhallen i Thomas Arena. Och i takt med att befolkningen ökar i kommunen, kommer även andra idrotts- och sportaktiviteter att hitta sin nya plats på Larslunda.

Larslunda_vision
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2019