Ett händelserikt 2018

På kommunfullmäktiges möte den 29 april godkändes Strängnäs kommuns årsredovisning för 2018. Här får du ett smakprov på det arbete som gjordes i våra verksamheter under förra året.


Filmen sammanfattar årets resultat av kommunfullmäktiges fem övergripande mål som vi i Strängnäs kommun arbetar mot på olika sätt.

I årsredovisningen konstateras att Strängnäs kommun lever upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Det innebär att våra resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Hela årsredovisningen 2018 , 2 MB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2019