Ett händelserikt 2018

På kommunfullmäktiges möte den 29 april godkändes Strängnäs kommuns årsredovisning för 2018. Här får du ett smakprov på det arbete som gjordes i våra verksamheter under förra året.


Filmen sammanfattar årets resultat av kommunfullmäktiges fem övergripande mål som vi i Strängnäs kommun arbetar mot på olika sätt.

I årsredovisningen konstateras att Strängnäs kommun lever upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Det innebär att våra resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Hela årsredovisningen 2018

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2019