• Startsida
  • / Nyheter
  • / Strängnäs lägger grunden för robotisering med ny e-tjänst

Strängnäs lägger grunden för robotisering med ny e-tjänst

Den 15 april lanserade FAS-projektet en ny e-tjänst inom pilotprojektet FAS - Ekonomiskt bistånd.

Strängnäs kommun har sedan sommaren 2018 arbetat med ett projekt med samlingsnamnet FAS (Förbättrat Arbetssätt). Inom ramen för detta genomförs ett pilotprojekt kallat FAS - Ekonomiskt bistånd vid Jobbtorg. Pilotprojektet innebär att genom robotisering av den hantering vid ansökan av ekonomiskt bistånd som tidigare varit manuell, frigöra tid för personliga möten och på så sätt göra handläggningen både effektivare och enklare. Resultatet blir en bättre ekonomi och service både för kommunen och den enskilde biståndstagaren.

Patrik Nilsson, verksamhetsutvecklare på Jobbtorg, säger att med FAS-piloten tar kommunen dessutom fram en projektmodell som skall kunna återanvändas i framtida FAS arbeten.
- Det kommer att spara tid och öka effektiviteten i digitaliseringsresan, för kommunen och invånarna, säger Frédéric Rambaud, kommunens digitala strateg och projektledare för FAS.

Som en grund för robotiseringen kring projektet Ekonomiskt bistånd, lanserade Strängnäs kommun den 15 april en ny e-tjänst. Via e-tjänsten kan biståndstagaren själv ansöka direkt om ersättning oavsett tid och datum. E-tjänsten innebär att kommunen nu kommer att kunna driftsätta robotiserade arbetsprocesser som ytterligare stöd till handläggningen. Denna automatisering, som består av en mjukvarurobot, kan frigöra tid vilket i sin tur möjliggör införandet av IMA-modellen, som verksamheten avser att implementera i samband med pilotprojektet.

IMA-modellen står för Individuella Möjligheter till Arbete. Modellen har tagits fram som ett gemensamt projekt i Strängnäs och Eskilstuna. Enligt denna modell ska samma handläggare finnas till hands för biståndstagaren genom hela processen från bidrag till arbete. Inom området ekonomiskt bistånd är utmaningarna särskilt kännbara.

- På enheten Planering och uppföljning har vi sedan i januari förberett oss på att arbeta enligt det nya arbetssättet i IMA-modellen. Vi är nu i startgroparna, och några medarbetare har redan kunnat börja arbeta som arbetsmarknadskoordinatorer. Flera kommer att kunna gå över i sitt nya uppdrag när vi har en robotisering av e-tjänst i hamn inom kort. Det finns en plan för hur vi ska nå ut med information om IMA till interna och externa samarbetspartners, säger Ritva Pojhola, enhetschef på Jobbtorg.

Som en följd av denna utveckling har Socialnämnden beslutat om en revidering av sina riktlinjer för ekonomiskt bistånd.  , 140 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2020