Hemtjänsten testar elmoped för miljöns skull

Att köra elfordon som ett hållbart sätt att ta sig fram, blir allt mer vanligt runt om i landet. Hemtjänsten i Malmby testkör just nu elmoped för att göra en insats för miljön och se om det kan underlätta vardagen för personalen.

Under två månader har hemtjänsten fått möjligheten att testköra en elmoped. Det är Länsstyrelsen i Västmanland, Södermanland och Uppsala som har låtit kommuner testa elmoped inom ramen för transportprojektet Fossilfritt 2030. Genom att använda en elmoped i tjänsten minskas partikelutsläpp, vägslitage och koldioxidutsläpp.

Tanken är att fyra personer inom hemtjänstenheten till ska få prova elmopden under provtiden. Sara Lundström är en av dem.

Sara har testkört elmopeden i några veckor. Hon använder den när hon ska arbeta inne i stan och laddar den under natten. Med elmopeden har hon möjlighet att köra på fler gator än tidigare och kan komma fram snabbare, trots att mopedens maxhastighet är 25 km/timmen.

– Jag kan parkera den i cykelställ och mopeden har bra förvaringsutrymme. Jag kan köra ända fram till brukarnas trappuppgångar. På så sätt slipper jag bära matkassar så långt. Det enda som stör mig är att vindrutetorkarna sitter lite för lågt och att elmopedens ”väggar” ibland kan skymma sikten när man åker, säger Sara Lundström.

Trafikreglerna är desamma för cykel och kan därför köras på cykelbana, om inte cykelbanan har en tilläggstavla, med texten ”Ej moped”.

– Elmopeden är enkel att köra, bara att gasa och bromsa. Jag lär mig hela tiden nya vägar där jag kan köra, och brukar tuta när jag är en bit ifrån någon så att de hör att jag kommer. Det är många som tittar och är nyfikna när jag kommer åkandes. Men jag har bara fått positiv respons, berättar Sara.

Vad är en elmoped?

Moped klass II är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul, som är konstruerat för en hastighet av högst 25 km/timmen. Mopeden har en körtid på ca 6 timmar, och har plats för två personer. Födda 1994 (27 år) eller äldre får köra utan körkort.

Vad händer härnäst?

När provtiden är över utvärderas testperioden av hemtjänstpersonalen som därefter överlämnar sina erfarenheter till projektansvariga för Fossilfritt 2030. Resultatet ska visa på om elmopeden kan vara ett alternativ transportmedel inom hemtjänsten.

Projektet Fossilfritt 2030

Fossil bensin och diesel dominerar fortfarande som drivmedel i transportsektorn. År 2030 ska Sverige ha en fossiloberoende fordonsflotta. De offentliga aktörerna har en mycket viktig roll i att leda denna omställning.

Projektet Fossilfritt 2030 är ett initiativ från Länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland och Uppsala som tillsammans med BioDriv Öst ska arbeta för att rusta de offentliga organisationerna att möta 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta samt påskynda och stötta näringslivets omställning.

Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Uppsala och BioDriv Öst.

Läs mer om projektet på webbplatsen Fossilfritt2030

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2019