Detaljplan för Eldsundsviken

Nu pågår granskningsperioden för förslaget till detaljplan Eldsund 6:16, del av, "Verksamhetsområde Eldsundsviken". Här kan du ta del av förslaget och lämna dina eventuella synpunkter.

Planområdet ligger söder om riksväg 55 och Strängnäsbron. Området ligger cirka 3 km norr om Strängnäs stadskärna och omfattar mark som tidigare tillhört P10 regementsområdet.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för verksamheter, lager, kontor och detaljhandel utom handel med livsmedel. Detaljplanen ska bland annat möjliggöra marin service samt småbåtshamn med kajer, båtvarv, och terminalbyggnader.

Planförslaget finns tillgängligt på kommunens kontaktcenter i Strängnäs och biblioteket i Strängnäs.

Ta del av planförslaget och lämna synpunkter

Du kan också ta del av planförslaget i sin helhet och lämna dina eventuella synpunkter här på vår webbplats:  strangnas.se/verksamhetsomrade-eldsundsviken.

Granskningsperioden pågår från 2019-05-10 till 2019-06-07.

Planförslaget är en del av planprogrammet Norra Staden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2021