Fokus på Barnkonventionen på Barnens Mötesplats

Traditionsenligt hölls det årliga mötet mellan kommunens politiker och barn från olika skolor under den stora kastanjen utanför Multeum.

Barnens_mötesplats_2019

Den 16 maj träffades kommunalråden i Strängnäs kommun och barn från olika skolor vid Barnens mötesplats, under den stora kastanjen utanför Multeum.

- Här är det barnen som är experter och kommunalråden frågar barnen om saker de vill veta mer om, säger Helena Edvinsson, kommunens lokala ombudsman.

Årets fråga handlade om Barnkonventionen. Jacob Högfeldt (M) och Monica Lindell Rylén (S) ville veta hur politiker kan bli bättre att lyssna på barn. Vilken sorts möten vill barn ha? År 2020 blir Barnkonventionen en del av svensk lag, så frågan är väldigt aktuell just nu.

Barnens förslag var att politikerna skulle komma till skolan och träffa elevråden. De tyckte också att kommunens webbplats borde kunna användas för att skriva in förslag. Men det är viktigt att veta vem som läser och vem man skriver till. Webbplatsen borde ha en egen sida för barnens frågor, som ska vara enkel och inte innehålla en massa information. Det borde finnas en ruta där man skriver sitt namn, om man vill, sen en ruta för vad man vill berätta eller om man vill rita något.

Förlag fanns också på att det skulle kunna sitta en låda i kommunhuset som barnen kan lägga lappar i. Lapparna kan vara förtryckta med namn på en politiker, så barnen vet vem som får lappen.

Jacob Högfeldt och Monica Lindell Rylén tackade för bra synpunkter och lovar att åka till skolor och lyssna mer. De ville också undersöka om kommunens webbplats kan används för synpunkter från barn.

De hoppades också på att alla kommundelar utser träd som kan vara mötesplatser i framtiden.

- Under den här veckan hade vi även besökare från vårt partnerskap i Tanzania. Det var väldigt roligt att två borgmästare och andra ledare fanns på plats under kastanjen för att få inspiration till att göra något liknande i Dar es Salaam, säger Helena Edvinsson.

Möten mellan politiker och barn såsom Barnens Mötesplats har förekommit i Strängnäs kommun sedan 2004. I år uppmärksammades det av Barnrättskonsulterna, ett företag som utbildar politiker och tjänstepersoner i många av landets kommuner om Barnets rättigheter, som också deltog i mötet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2019