• Startsida
  • / Nyheter
  • / Gör vårt biologiprov och vinn ett bihotell på biologiska mångfaldens dag

Gör vårt biologiprov och vinn ett bihotell på biologiska mångfaldens dag

bi i klöver

För att fira den biologiska mångfaldens dag den 22 maj 2019 har vi satt ihop ett litet biologiprov och du har chansen att vinna ett bihotell eller artrika fröpåsar.

Gör provet genom att svara på frågorna och skicka in dina svar senast den 26 maj 2019. Tävlingen är stängd och vinnare är utsedda, men gör gärna testet ändå.
Psst, det finns faktatexter under frågorna där du får starka ledtrådar.

1.Vem eller vilka var det som instiftade den biologiska mångfaldens dag?
1.Vem eller vilka var det som instiftade den biologiska mångfaldens dag?2. Vad betyder biologisk mångfald?
2. Vad betyder biologisk mångfald?3. Vilka är de främsta anledningarna till att den biologiska mångfalden minskar idag?
3. Vilka är de främsta anledningarna till att den biologiska mångfalden minskar idag?

Vad är biologiska mångfaldens dag?

FN initierade den biologiska mångfaldens dag år 2002 för att öka förståelsen för vikten av en rik natur. Dagen uppmärksammas nu den 22 maj varje år över hela världen.

Vad betyder biologisk mångfald och varför är den viktig?

Biologisk mångfald handlar om variationen i naturen, exempelvis mellan arter och olika typer av natur. Denna variation utgör grunden för att naturen ska kunna ge oss livsnödvändiga saker som mat, ren luft och medicin. Biologisk mångfald ger även naturmiljöer som lättare kan klara av störningar som exempelvis klimatförändringar. Bevarandet av urskogar som lagrar stora mängder kol eller våtmarker som minskar övergödningen och gör samhället mindre sårbart mot översvämningar är bara två kända exempel i en lång rad av liknande förhållanden.

Vad är hoten mot den biologiska mångfalden?

Förlusten av biologisk mångfald är en av vår tids stora ödesfrågor och rapporter om artutdöende avlöser varandra. Den nedåtgående trenden beror framförallt på förstörelse av livsmiljöer, föroreningar, ohållbar jakt och fiske samt främmande arter som riskerar att ta över. Inom en snar framtid räknar man även med att klimatförändringarna kommer att ha en negativ påverkan på den biologiska mångfalden när öknar breder ut sig, korallrev bleks och de arktiska miljöerna krymper allt mer.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2020