Underhållsarbete på Tosteröbron

Tosteröbron

Den 31 maj mellan klockan 9-15 kan det uppstå störningar i gång- och vägtrafiken på Tosteröbron på grund av underhållsarbeten.

För att underlätta underhållsarbetet kommer bommarna att fällas vid ett antal tillfällen, vilket påverkar framkomligheten såväl bilister som cyklister och fotgängare.

Under sommaren kommer ytterligare underhållsarbete att ske. Bland annat ska delar av bron målas om, men det arbetet kommer inte att påverka trafiken.

Tosteröbron, som byggdes 1936, är en 300 meter lång svängbro med en segelfri höjd på 2,8 meter. Sedan 1993 ansvarar Strängnäs kommun för drift och underhåll av Tosteröbron. Läs mer på vår sida Tosteröbron.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2019