Har du frågor eller funderingar kring god man, förvaltare och förmyndare?

Kom och träffa handläggare från överförmyndarkontoret i Strängnäs kommunhus! Handläggarna finns på plats jämna veckor enligt schema nedan.

Handläggare är på plats dessa datum:


DatumTidPlats / Lokalv. 34, Torsdag 22 augustikl. 10-12Roggev. 36, Tisdag 3 septemberkl. 13-15Paulusv. 38, Torsdag 19 septemberkl. 10-12Paulusv. 40, Tisdag 1 oktoberkl. 13-15Paulusv 42, Torsdag 17 oktoberkl. 10-12Paulusv. 44, Tisdag 29 oktoberkl. 13-15Paulusv. 46, Torsdag 14 novemberkl. 10-12Paulusv. 48, Tisdag 26 novemberkl. 13-15Paulusv. 50, Torsdag 12 decemberkl. 10-12Paulus


För mer information, läs mer om god man och eller överförmyndare på vår webbplats.