Följ kommunfullmäktige via webbtv

Måndagen den 26 augusti är det dags för höstens första kommunfullmäktige. Följ sammanträdet via webbsändningen.

Sammanträdet den 26 augusti börjar kl 17.30 och äger rum i Paulinska salen i Strängnäs.

Ta del av handlingar

Du kan ta del av föredragningslistan och alla sammanträdeshandlingarna inför mötet.

Här är några av punkterna på måndagens sammanträde:

  • Förslag till koncernbildning
  • Bolagsordning för Strängnäs kommunföretag AB
  • Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Följ sammanträdet via webbsändningen

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Du som inte har möjlighet att vara på plats i Paulinska salen kan följa sammanträdet via vår webbsändning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 augusti 2019