• Startsida
  • / Nyheter
  • / Var med och påverka – fossilfria transporter och klimatneutralitet

Var med och påverka – fossilfria transporter och klimatneutralitet

Händer i form av ett hjärta runt en liten lönn

De förtroendevalda i miljö- och samhällsbyggnads-nämnden bjuder in dig till dialog för att, diskutera möjligheter och lösningar för att vi gemensamt ska nå kommunens mål om fossilfria transporter 2030 och klimatneutralitet 2040.

Vi vill bjuda in dig som medborgare i vår kommun att vara med och bidra till ett inspirerande och kreativt möte om våra stora utmaningar i klimatfrågorna. Vi är övertygade om att vi behöver arbeta tillsammans med varandra för att på bästa sätt kunna nå klimatmålen, därför är dina synpunkter viktiga. Alla förslag samlas in och blir ett värdefullt underlag för kommande beslut om åtgärder.

Program

  • Presentation av upplägg, hålltider och medverkande
  • Presentation av kommunens klimatmål och pågående arbete.
  • Workshop under ledning av Åsa Nyblom, IVL Svenska miljöinstitutet
  • Sammanfattning och avslut

Inbjudna: Alla förtroendevalda i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, presidierna i alla andra nämnder i Strängnäs kommun, kommunala bolagen Sevab och SFAB, och gruppledarna i alla partier som är representerade i kommunfullmäktige. Representanter för civilsamhälle och näringsliv, och en öppen inbjudan till gymnasieelever och andra medborgare i Strängnäs kommun.

Praktisk information

Tid: 16 september klockan 17-19. Kom i tid.
Var: Gyllenhjelmssalen, kommunhuset, Nygatan 10, Strängnäs

Vi bjuder på frukt för att hålla energinivån uppe under hela mötet.

För att vara säker på en plats vill vi att du anmäler dig senast den 11 september till msn@strangnas.se.

Välkommen hälsar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Strängnäs kommun

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 september 2019