Gemensam lärplattform för alla skolformer

Från och med höstterminen 2019 använder Strängnäs kommun en gemensam webbaserad lärplattform för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium.

Lärplattformen har tidigare använts inom grundskolan men nu införs Quiculum även för kommunens förskolor och fritidshem. Det innebär att det blir lättare för vårdnadshavare att följa sitt barns skolgång digitalt, oavsett om barnet går i förskola, grundskolan eller gymnasiet.

Den nya lärplattformen för förskola och fritidshem öppnar den 1 oktober.

Informationsbrev har skickats ut till samtliga vårdnadshavare.

Vill du veta mer?

Är du vårdnadshavare och vill logga in i lärplattformen? På sidan strangnas.se/larplattform hittar du mer information och manualer till den nya lärplattformen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2019