• Startsida
  • / Nyheter
  • / Gemensamma insatser för att minska skadegörelsen i Åkers styckebruk

Gemensamma insatser för att minska skadegörelsen i Åkers styckebruk

Under sommaren har Åkerskolan upprepade gånger utsatts för skadegörelse. För att komma till rätta med problemen gör kommunen nu tillsammans med polisen flera konkreta åtgärder.

Skadegörelsen har pågått under en längre tid, men har intensifierats under de senaste månaderna. Ett 30-tal anmälningar har under sommaren kommit in till polisen. I huvudsak rör det sig om krossade fönster.

För att komma till rätta med problemen träffas nu en arbetsgrupp bestående av polisen, kommunens trygghetssamordnare, representanter från Åkerskolan, väktarbolag, socialtjänsten och kommunens fritidsgårdar regelbundet. Målet är att genom samverkan skapa en lugnare situation för såväl elever, lärare och boende i området.

- Så vitt vi kan se handlar det inte om Åkerskolan som skola och verksamhet utan om platsen som sådan. Därför arbetar vi nu med att ta fram en plan för att öka tryggheten på platsen, säger kommunens trygghetssamordnare Marita Andersson.

Flera konkreta åtgärder

Arbetsgruppen har beslutat om ett flertal konkreta åtgärder för att komma till rätta med problemen:

  • Kommunen och polisen jobbar tillsammans med olika riktade insatser för att bryta ungdomarnas brottsliga mönster.
  • Polisen kommer att göra hembesök hos berörda unga.
  • Tillfälliga kameraövervakning kommer att sättas upp vid Åkerskolan.
  • Team Ungdom är engagerade i kommundelen.

Långsiktigt arbete

Ett mer långsiktigt arbete handlar om att öka samarbetet mellan alla berörda parter.

- Med det arbete som nu görs och lokala initiativ av frivilliga vuxna kan vi vända trenden. Vi ser gärna flera positiva aktiviteter för att engagera alla unga i området, säger kommunpolis Peter Sigurd.

- En förutsättning för att lyckas är att vi alla samverkar. Det som pågår i Åkers styckebruk är en angelägenhet för oss alla - kommunen, polisen, Åkersborna och kommuninvånarna i stort. Den grupp ungdomar som i huvudsak står bakom den senaste tidens skadegörelse är därmed vårt gemensamma ansvar, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

Parallellt fortsätter det långsiktiga arbetet med lokala BRÅ-möten. Där träffas kommunens trygghetssamordnare, polis och representanter från skola, fritidsgården, lokala föreningar och Svenska kyrkan för att tillsammans skapa en gemensam lägesbild och ta fram förslag på brottsförebyggande åtgärder.

Vill du engagera dig?

Har du idéer och frågor? Kontakta kommunens trygghetssamordnare Marita Andersson: marita.andersson@strangnas.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2019